Untitled-1

תחומי הפעילות – הקדמה

  • הטמעת הערכה פנימית בבתי ספר (באמצעות תכנית קרב ועבור לקוחות פרטיים)
  •  פיתוח מדריך להטמעת הערכה בארגונים חברתיים (עבור שיתופים – המרכז לפיתוח החברה האזרחית)
  • פיתוח ערכה להערכה עצמית (עבור על"ה – עסקים למען הקהילה, ציונות 2000).
  • מיפוי צרכים ומענים בתחומים של תעסוקה, רווחה, חינוך בקרב אוכלוסיות חלשות באזור קרית גת, לכיש ושפיר (עבור שותפות 2000 קרית גת, לכיש שפיר – שיקגו והסוכנות היהודית)
  • מיפוי ואיתור צרכים באזור, ואפיון והערכת כלל הפרויקטים של השותפות (עבור שותפות 2000נתיבות עזתה פילדלפיה).
  • מיפוי וניתוח פעולות (תכנית ההקצבות, הסוכנות היהודית)
  • השתלמויות צוותים בפיתוח וביצוע הערכה (ארגונים שונים – הקרן החדשה לישראל, שתי"ל, פורום הקרנות ועוד).
  • הערכת רציונאל של השותפות (עבור שותפות 2000 ניו-יורק – ירושלים).
  • "תיעוד קהילתי" (עבור שותפות 2000 נתיבות עזתה פילדלפיה).
דילוג לתוכן