Untitled-1

שינויים שיביאו ערך מוסף גבוה יותר

דיגמה = הדלתא של הסיגמא; הינה הערך המוסף של השינוי בָּשָׁלֵם

אנו פועלים עם לקוחותינו למציאת השינויים שיביאו לערך מוסף גבוה יותר לארגון.

מידע לקובעי המדיניות ולמנהלים בארגון לשם בחירה בין חלופות ו/או לשיפור של:

  • תכניות ופרוייקטים, המכוונים להביא לשינוי בקרב הלקוחות של ארגונים בתחום קהילה ורווחה, חינוך בלתי פורמאלי וחינוך פורמאלי
  • מדיניות חברתית וארגונית
  • עיצוב ארגונים ויחידות
  • פיתוח ארגוני
  • תכניות הכשרה ופיתוח של כוח אדם (מנהלים, כ"א מקצועי וסמך-מקצועי, צוותים אורגניים)
  • כח אדם – הערכת עובדים, מיון לתפקידים בכירים.
  • פיתוח ארגוני באמצעות הערכה
  • הטמעת הערכה פנימית בארגונים

לשם כך, עושה צוות דיגמה הערכה ישומית שימוש במגוון גישות, שיטות וכלי הערכה, בהתאם לצורכי הלקוח ומטרת ההערכה.

דילוג לתוכן