Untitled-1

פיתוח מנהיגות

  • הערכת פרויקט השותפות של עובדי בנק לאומי ומתנדבי שנת שירות של תנועות הנוער (עבור בנק לאומי ומעוצת תנועות הנוער)
  • הערכת המכניות הקדם-צבאיות לקידום האחדות בישראל (עבור הפדרציה של ניו-יורק)
  • הערכת אפקטיביות של תכניות לפיתוח מנהיגות קהילתית בקרב נשים, עולים ובני-נוער (עבור שותפות 2000 ניו-יורק – ירושלים).
  • הערכת רציונאל של תכניות לפיתוח מנהיגות קהילתית בקרב נשים, עולים ובני-נוער (עבור שותפות 2000 ניו-יורק – ירושלים).
  • הערכת תכנית לימודים בפיתוח אורבאני-קהילתי – עבור ביה"ס למקצועות הקהילה המרכז לחינוך קהילתי ע"ש חיים ציפורי ביער ירושלים.
  • הערכת פרויקט הכשרת מתנדבים מקרב הקהילה (הצמחת מנהיגות קהילתית) בכל סניפי עמותת "סינגור קהילתי" (עבור המחלקה למפעלים מיוחדים באגף התכנון והמחקר של המוסד לביטוח לאומי).
  • הערכת פרויקט "שיתוף תושבים"  במחלקה למתנ"סים בעיריית תל-אביב – יפו (עבור ג'וינט ישראל).
  • הערכת תכניות לפיתוח מנהלים (אלכ"א, גו'ינט ישראל).
דילוג לתוכן