Untitled-1

מתודולוגית בניית שאלון

הנחיות לבניית השאלון במערכת בניית שאלונים.

השלבים:

 1. הכנת פתיח לשאלון כולל הנחיות (כמו שאין אפשרות לחזור לעמוד אבל יש אפשרות
  לשמור ולחזור. דרך מעט עקומה לחזור לשלב קודם…)
 2. הכנת מכתב תודה לסיום שישלח במייל
 3. שיכון השאלון באתר דיגמה:
  1. יצירת כתובת URL של דיגמה בשאלון
  2. בניית עמוד באתר עם הכתובת המתאימה שנוצרה בשלב הקודם
   ובדיקה באתר שהשאלון עולה כיאות.
 4. בדיקות משלוח + מילוי שאלון.
  אם יש תיקונים, לתקן ולוודא ששלבים 1-4 למעלה תקינים.
  יש לבדוק – ניסוח ברור, אין שגיאות איות, נוחיות מענה ובהירות השאלות והתשובות
  נוחיות תפעול השאלון. יכולת לשמור ולחזור להמשך וכיו"ב.
  ההמשך רק בהנחה שהכל תקין עד כאן
   
 5. הכנה להפצת השאלון

בסיום מוצלח של שלב הבניה:

 1. איפוס נתוני השאלון.(reports -> delete survey data)
 2. הגבלת מילוי השאלון – פעם אחת לכל משיב. (edit -> security -> Prevent Ballot Stuffing)
 3. קביעת תאריך סיום מילוי השאלון.(edit->security->last option on page)

הפצת השאלון לנשאלים.

 1. בניית רשימת תפוצה.
 2. לכל שאלון תהיה רשימת התפוצה שלו, לקוחה מקובץ אקסל שמור בפורמט CSV.
 3. כדי לאפשר מעקב ומשלוח תזכורת למי שלא מילא:
  במערכת יש ליצור רשימת נמענים על ידי העלאת קובץ CSV של הנמענים
  לסמן את הרשימה כ- external distribution
  השאלון ישלח מתוך חשבון המייל הפרטי,
  יש להכין מכתב מתאים ולשלב בו קישור לעמוד השאלון באתר דיגמה.
  הפצת השאלון  ומעקב

ההפצה היא פשוט משלוח המכתב לנמענים:

 1. לשים לב לא לשלוח ליותר מ-35 נעמנים בכל פעם.
 2. לא לחשוף את רשימת הנמענים – היא חייבת להיות נסתרת
 3. לבצע משלוח

מעקב אחר משלוח מוצלח:

 1. לוודא אילו מיילים חוזרים בגלל שגיאות
 2. אם יש כאלה לשלוח שוב (וגם לעדכן את רשימת המיילים במערכת)

מעקב אחר מילוי השאלון ותזכורות:

 1. לוודא שהנמענים ממלאים את השאלון במערכת
 2. לשלוח תזכורות למי שלא מילא
 3. התהליך מסתיים כמה ימים (3-4) ואולי תזכורת של הרגע האחרון?
 4. לפני הדד-ליין למילוי השאלון.
דילוג לתוכן