Untitled-1

מפגש ודו קיום

  • הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות חינוכית בין-דתית בירושלים – למנהלי בתי ספר יהודים וערבים (עבור מוזאיקה, המרכז לחקר דת, חברה ומדינה בישראל)
  • הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות חינוכית בין-דתית בירושלים – למחנכים בבתי ספר יהודים וערבים (עבור מוזאיקה, המרכז לחקר דת, חברה ומדינה בישראל)
  • הערכת תכנית "קליידוסקופ" לשילוב בחינוך – תכנית מפגש בין אוכלוסיות שונות, ביניהן מפגש בין תלמידי בית הספר היסודי יהודים וערבים (עמותת ראש-פנה לשילוב)
דילוג לתוכן