לפניך 20 אמירות המתייחסות לדרך הפעולה שלך בעבודה. תשובותיך צריכות לשקף איך הנך נוהג.ת במקרים אלה ולא מה את.ה חושב.ת שנכון או צריך לעשות. אל מול כל אמירה נמצאים 4 אפיונים. יש לדרג את מידת התאמתם לך לפי מידת ההתאמה: ציון 1 לאפיון שמתאים לך ביותר. ציון 2 לאפיון שמתאים לפעמים. ציון 3 לאפיון שמתאים מעט מאוד. ציון 4 לאפיון שמתאים לך הכי פחות.

השאלון אנונימי. אין פרטים מזהים.
ניתן בסיום לקבל את התוצאות למייל אם תבחרו לעשות כך.

ניתן כמובן לצלם מסך עם התוצאות.

יש להתייחס לכל ההיגדים
בכל היגד יש לתת לכל אפיון דירוג שונה

מבחן אדיג'ס (PAEI)

לפניך 20 אמירות המתייחסות לדרך הפעולה שלך בעבודה.
תשובותיך צריכות לשקף את התנהגותך בפועל במקרים אלה ולא מה לדעתך נכון או צריך לעשות.
אל מול כל אמירה נמצאים 4 אפיונים.
יש לדרג את מידת התאמתם לך:
דירוג 1 לאפיון המתאים לך ביותר.
דירוג 2 לאפיון שמתאים לפעמים.
דירוג 3 לאפיון שמתאים מעט מאוד.
דירוג 4 לאפיון שמתאים לך הכי פחות.
יש להתייחס לכל ההיגדים
ולכל אפיון יש לתת דירוג שונה בין 1 ל- 4

השאלון אנונימי. אין פרטים מזהים.
בסיום ניתן לצלם את מסך התוצאות או לקבל למייל לבחירתך

1. מטרתי העיקרית היא

2. אני נהנה/ת מעבודות

3. אני מצפה מאנשים שעובדים עבורי להיות

4. בעבודתי אני מצפה להשיג

5. דרך ההתקשרות הטובה ביותר שלי היא

6. בתכנון שלי אני מדגיש.ה

7. בהתמודדות עם בעיה אני

8. בעת שימוש במידע אני מעדיפ.ה

9. אשר איני בטוח/ה מה לעשות אני

10. אני משתדל להימנע מ...

11. אני טוב.ה במיוחד ב...

12. כאשר זמן הוא גורם חשוב אני

13. במצבים חברתיים אני בד"כ

14. אני טוב בזיכרון

15. העבודה שאני עושה מאפשרת לי

16. אני מסתדר.ת טוב עם אלו שהם

17. כאשר אני תחת לחץ זמן

18. אחרים חושבים שאני

19. ההחלטות שלי בד"כ

20. אינני אוהב

ממציא המבחן הוא יצחק אדיג'אס. למידע נוסף

דילוג לתוכן