Untitled-1

לקוחות

מכון דיגמה נבחר ע"י תוכנית פותחים עתיד להמשיך את תהליך ההערכה החיצונית שבוצעה ע"י אוניברסיטת בן גוריון במהלך שלוש השנים הראשונות לתוכנית. אנחנו חוגגים מעל 15 שנים של עבודה וליווי שוטף.

בין לקוחותינו נמנים:

 • הפדרציה היהודית של שיקגו
 • הפדרציה היהודית של ניו-יורק
 • הפדרציה היהודית של פילדלפיה
 • ג'וינט ישראל
 • המוסד לביטוח לאומי, המחלקה למפעלים מיוחדים
 • ציונות 2000
 • קרן קרב ותכנית קרב למעורבות בחינוך
 • משרדי ממשלה (המשרד לקליטת עליה; משרד העבודה והרווחה; משרד החינוך)
 • עיריית ירושלים
 • מרכז ברונפמן למפגשים בין-תרבותיים
 • מרכז צעירים ירוחם
 • ועוד…
דילוג לתוכן