Untitled-1

לקוחות

מכון דיגמה נבחר ע"י תוכנית פותחים עתיד להמשיך את תהליך ההערכה החיצונית שבוצעה ע"י אוניברסיטת בן גוריון במהלך שלוש השנים הראשונות לתוכנית.

בין לקוחותינו נמנים:

 • הפדרציה היהודית של שיקגו
 • הפדרציה היהודית של ניו-יורק
 • הפדרציה היהודית של פילדלפיה
 • ג'וינט ישראל
 • המוסד לביטוח לאומי, המחלקה למפעלים מיוחדים
 • ציונות 2000
 • קרן קרב ותכנית קרב למעורבות בחינוך
 • משרדי ממשלה (המשרד לקליטת עליה; משרד העבודה והרווחה; משרד החינוך)
 • עיריית ירושלים
 • מרכז ברונפמן למפגשים בין-תרבותיים
 • מרכז צעירים ירוחם
 • ועוד…
דילוג לתוכן