Untitled-1

יעוץ הנחיה הדרכה בתחום הערכה

 

יעוץ, הנחיה והדרכה בתחום הערכה, באמצעות:

  • השתלמויות לקבוצות- על פי תפקיד או לצוותים אורגניים במקומות עבודה.
  • תדריכים כתובים לביצוע הערכות מסוגים שונים.
  • מתן ייעוץ והנחיה לאנשי מקצוע, המבצעים הערכה בעצמם.
  • ייעוץ וליווי של מנהלים.

לשם כך, עושה צוות דיגמה הערכה ישומית שימוש במגוון גישות, שיטות וכלי הערכה, בהתאם לצורכי הלקוח ומטרת ההערכה.

דילוג לתוכן