Untitled-1

חינוך

 • הערכת מכינות קדם-צבאיות משלבות (חילונים ודתיים) (עבור פדרציית ניו-יורק)
 • הערכת פעילות המרכזים לתרבות יהודית ברחבי הארץ (עבור איגוד המרכזים)
 • הערכת תכנית מיכא"ל באזור קרית גת לכיש שפיר (עבור הפדרציה ש שיקגו)
 • הערכת תכנית אמ"ץ משולב לקידום הישגים לימודיים במסגרת מנח"י (עבור מנח"י)
 • הערכת התערבות מערכתית אזורית לקידום האנגלית באזור קרית גת לכיש שפיר (עבור שותפות 2000 קרית-גת לכיש שפיר שיקגו)
 • הערכת תכניות לתיגבור אנגלית באמצעות למידה מרחוק ובאמצעים אחרים (שותפות 2000 נתיבות עזתה פילדלפיה)
 • הערכת תכנית "מפתחות" להוראת תרבות יהודית בבתי-ספר ממלכתיים (עבור חל"ד).
 • הערכת מרכזי למידה לתלמידי תיכון ולתלמידי ביה"ס היסודי (מספר שותפויות 2000)
 • הערכת "נתיבים למצוינות" (תחום חינוך, עבור שותפות 2000 נתיבות עזתה פילדלפיה).
 • הערכת פרויקט "סייבר-חבר"- למידה משותפת וקשרים חברתיים בין בני-נוער יהודים בירושלים ובניו-יורק במקביל (עבור שותפות 2000 ניו-יורק – ירושלים).
 • הערכת תחום החינוך (עבור שותפות 2000 קרית גת לכיש שפיר שיקגו)
 • הערכת תכנית קליידוסקופ לשילוב בחינוך – תכנית מפגש בין יהודים-ערבים; דתיים-חילונים; חינוך מיוחד-חינוך רגיל; עולים-ותיקים (עמותת ראש-פנה לשילוב)
 • הערכת סדנאות להכרת הילד המיוחד – בתי"ס תיכונים ממלכתיים (ארגון "סולם" עבור הקרן למפעלים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי)
 • הערכת תכנית מ.ש.כ.ל (עבור שותפות 2000 קרית גת לכיש שפיר שיקגו)
 • הערכת ההקמה והפיתוח של מכון טיפולי להתפתחות הילד (עבור שותפות 2000 נתיבות עזתה פילדלפיה).
 • הערכת תכניות פיתוח קהילתי (עבור מרכז ציפורי, יער ירושלים)
דילוג לתוכן