Untitled-1

זהות יהודית

 • הערכת תכנית העמיתים של "קולות" (עבור קרן אבי חי)
 • הערכת ארועים מרובי קהל– אומרים סליחות ותיקוני ליל שבועות (עבור מכללת עלמא)
 • הערכת בית מדרש יוצר – למחזאים ובמאים בעלמא (עבור הפדרציה של ניו-יורק) הערכת השתתפות של הוער ישראלי במחנות נוער יהודים בארה"ב (עבור הפדרציה של שיקגו)
 • הערכת סמינרים לבתי-ספר ממלכתיים (גשר, מפעלים חינוכיים)
 • הערכת סמינרים לבתי-ספר ממלכתיים דתיים וסמינרי מפגש בין חילונים לדתיים (גשר, מפעלים חינוכיים)
 • הערכת בתי מדרש וקהילות לומדות (הפדרציה של ניו-יורק).
 • הערכת תכנית "מפתחות" לבתי-ספר יסודיים ממלכתיים (חל"ד)
 • הערכה של הכשרת מחנכים בחוויה הישראלית (מלי"ץ – עבור קרן קר"ב).
 • הערכה של מסלול הכשרה – מפגשים בחוויה הישראלית (מרכז צ' ברונפמן למפגשים).
 • הערכת תהליכים ואפקטיביות של תכניות לצעירים יהודיים מחו"ל בישראל ("לבנות ולהיבנות").
 • הערכת פרויקט "סייבר-חבר" (בירושלים ובניו-יורק במקביל, עבור שותפות 2000 ניו-יורק – ירושלים).
 • הערכת "בית ניו-יורק – ירושלים" (עבור שותפות 2000 ניו-יורק – ירושלים).
 • "שגרירים לאחדות" (עבור שותפות 2000 נתיבות – עזתה – פילדלפיה).
 • הערכת רציונאל: תחום חינוך – זהות יהודית (עבור שותפות 2000 גליל מרכזי – מישיגן).
 • הערכת אפקטיביות: תחום חינוך – זהות יהודית (עבור שותפות 2000 גליל מרכזי – מישיגן).
 • הערכת אפקטיביות: תחום גשר לקשר (עבור שותפות 2000 קרית גת לכיש שפיר שיקגו).
דילוג לתוכן