Untitled-1

אנשים עם מוגבלויות

  • פיתוח מדריך "זה עובד" לשילוב אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה במגזר העסקי (עבור ג'וינט ישראל, המרכז הארצי לגישור ויישוב סכסוכים, המוסד לביטוח לאומי וארגון "בזכות")
  • הערכת התכנית לפיתוח הגישור בקרב אנשים עם מוגבלות (עבור האגף לנכויות וצרכים מיוחדים, ג'וינט ישראל)
  • הערכת "מודל הצלחה" – תכנית המעסיקה סטודנטים ובוגרים חרשים וכבדי שמיעה בהדרכה של ילדים חרשים וכבדי שמיעה בתכנים העוסקים בזהות, דרכי תקשורת, קודים תרבותיים ואמצעים טכנולוגים מסייעים (עבור האגף לנכויות וצרכים מיוחדים, ג'וינט ישראל)
  • הערכת "מודל הצלחה – חונכות יחידנית" – תכנית העוסקת בחונכות של בוגרים חרשים וכבדי שמיעה, ילדים חרשים וכבדי שמיעה בסיכון (עבור "אשלים, העמותה למען ילדים בסיכון ומשפחותיהם").
  • הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות צעירה ללקויי שמיעה (ארגון שמ"ע עבור המחלקה למפעלים מיוחדים, האגף לפיתוח שירותים, המוסד לפיתוח לאומי)
  • הערכת תוכנית "סולם" לפיתוח מודעות נוער כלפי ילדים עם צרכים מיוחדים (עבור המוסד לביטוח לאומי)
  • הערכת "מרכז חרום אקסטרני לאנשים עם צרכים מיוחדים", עבור הקרן למפעלים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי
  • הערכת תכנית "קליידוסקופ" לשילוב בחינוך – תכנית מפגש בין אוכלוסיות שונות, ביניהן מפגש בין ילדי חינוך מיוחד – לילדי חינוך רגיל (עמותת ראש פינה לשילוב)
דילוג לתוכן