דיגמה הערכה ישומית

דיגמה הערכה ישומית מציעה שרותי הערכה מגוונים לארגונים, תכניות ופרוייקטים בתחומי החברה, החינוך והשירותים (המוסדיים, הפרטיים והוולנטריים) בישראל.

דיגמה = הדלתא של הסיגמא; הינה הערך המוסף של השינוי בָּשָׁלֵם
אנו פועלים עם לקוחותינו למציאת השינויים אשר יביאו לערך מוסף גבוה יותר לארגון.

דיגמה מספקת מידע לקובעי המדיניות ולמנהלים בארגון לשם בחירה בין חלופות ו/או לשיפור של:

 • תכניות ופרוייקטים, המכוונים להביא לשינוי בקרב הלקוחות של ארגונים בתחום קהילה ורווחה, חינוך בלתי פורמאלי וחינוך פורמאלי
 • מדיניות חברתית וארגונית
 • עיצוב ארגונים ויחידות
 • פיתוח ארגוני
 • תכניות הכשרה ופיתוח של כוח אדם (מנהלים, כ"א מקצועי וסמך-מקצועי, צוותים אורגניים)
 • כח אדם – הערכת עובדים, מיון לתפקידים בכירים.
 • פיתוח ארגוני באמצעות הערכה
 • הטמעת הערכה פנימית בארגונים

יעוץ, הנחיה והדרכה בתחום הערכה, באמצעות:

 • השתלמויות לקבוצות- על פי תפקיד או לצוותים אורגניים במקומות עבודה.
 • תדריכים כתובים לביצוע הערכות מסוגים שונים.
 • מתן ייעוץ והנחיה לאנשי מקצוע, המבצעים הערכה בעצמם.
 • ייעוץ וליווי של מנהלים.

לשם כך, עושה צוות דיגמה הערכה ישומית שימוש במגוון גישות, שיטות וכלי הערכה, בהתאם לצורכי הלקוח ומטרת ההערכה.